Polityka prywatności aplikacji mobilnej „Recigar

 

 

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej „Recigar” (dalej: Aplikacja) firmy Adamed Pharma S.A. (dalej „Wydawca”) z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów, NIP: 7311751025, REGON: 472293752, KRS: 0000116926, e-mail: adamed@adamed.com, która jest wydawcą Aplikacji mobilnej.

 

2. Aplikacja mobilna „Recigar” jest aplikacją skierowaną do osób, które rzucają palenie z pomocą leku RECIGAR. Aplikacja przypomina o pobraniu dawki leku i motywuje do osiągnięcia głównego celu.

 

3. Użytkownikiem Aplikacji jest osoba, która pobrała i zainstalowała Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym (dalej: Użytkownik).

 

4. Aplikację można pobrać nieodpłatnie z następujących sklepów:

 

a.    Google Play

b.    Apple Store

 

5. Koszt transmisji danych pokrywa Użytkownik. Koszty te są zgodne z cennikiem dostawcy usługi transmisji danych.

 

6. Aplikacja jest narzędziem jedynie wspierającym proces rzucania palenia.

 

7. Przed skorzystaniem z Aplikacji w celu wspierania procesu rzucenia palenia lekiem Recigar należy zapoznać się z dokumentem „Informacja o leku Recigar”, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

8. Warunkiem pobrania i korzystania z Aplikacji jest posiadanie sprawnego urządzenia mobilnego, spełniającego następujące warunki techniczne:

 

a.    dla wersji pobranej z Google Play: - wersja systemu android nie niższa niż 5.0

b.    dla wersji pobranej z Apple Store: - wersja systemu iOS nie niższa niż 9

 

9. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania z Aplikacji. W celu usunięcia Aplikacji z urządzenia Użytkownik powinien odinstalować Aplikację zgodnie z instrukcją danego urządzenia.

 

10. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji jest bezpłatne.

 

11. Opis funkcjonalności Aplikacji zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności.

 

12. Użytkownik sam decyduje, czy chce pobrać aktualizację Aplikacji poprzez ustawienia w swoim urządzeniu. Automatyczne pobieranie aktualizacji uzależnione jest od ustawień osobistych urządzenia. Jeśli użytkownik nie chce, aby aktualizacje pobierały się automatycznie, powinien wyłączyć możliwość automatycznych aktualizacji w swoim urządzeniu.

 

13. Aplikacja nie zbiera, nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację konkretnego Użytkownika Aplikacji. Uruchomienie Aplikacji nie wymaga uwierzytelnienia w żadnym serwisie.

 

14. Podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są statystki użycia Aplikacji oraz informacje o błędach. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika.

 

15. Anonimowe dane dotyczące statystyk używania Aplikacji mobilnej i udzielanych informacji przez Użytkownika w Aplikacji mobilnej mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez Wydawcę w celach marketingowych i statystycznych.

 

16. W przypadku braku zgody na stosowanie niniejszej Polityki prywatności nie należy instalować Aplikacji lub należy ją odinstalować. Zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji mobilnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.

 

17. Polityka prywatności udostępniana jest nieodpłatnie przed zainstalowaniem Aplikacji w linku Polityka prywatności umieszczonym w sklepie pod Aplikacją oraz na stronie: http://app.medorado.com/adamed/recigar/polityka.pdf

 

18. W przypadku zmian w niniejszej Polityce prywatności nowa wersja Polityki prywatności będzie dostępna dla Użytkowników wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez udostępnienie jej w nowym brzmieniu Użytkownikowi. Wszelkie zmiany będą wyróżnione w tekście przez 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.

 

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

20. W przypadku pytań, wątpliwości lub konieczności złożenia reklamacji, co do działania Aplikacji mobilnej prosimy o kontakt pod adres mailowy: adamed@adamed.com. W przypadku kontaktu mailowego zainicjowanego przez Użytkownika Wydawca będzie przetwarzać udostępnione przez Użytkownika dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres mailowy w celu nawiązania zwrotnego kontaktu. Podanie danych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, lecz jest konieczne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o które Użytkownik się zwrócił. Dane są natychmiast usuwane przez Wydawcę po ich wykorzystaniu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

Warszawa, 09.12.2019

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr. 1 do Polityka prywatności aplikacji mobilnej „Recigar

 

Opis funkcjonalności Aplikacji

1.    Pierwsze uruchomienie – użytkownik jest proszony o podanie danych niezbędnych do prawidłowego działania i personalizacji aplikacji:

a.    Potwierdzenie zapoznania się z informacją o leku Recigar oraz Polityką prywatności aplikacji Recigar

b.    Odpowiedzi na pytania wstępne:

                                               i.     Ile dni nie pali papierosów

c.     Ile dni temu przyjął pierwszą dawkę leku Recigar

d.    Jaki jest dzienny wydatek na papierosy przed decyzją o rzuceniu palenia

e.    Pseudonim

f.      Awatar

                                               i.     Użytkownik tworzy własny awatar dobierając każdy element osobno

2.    Alerty – system przypomnień o wzięciu dawki leku Recigar w danym dniu i o danej godzinie. Harmonogram dawek ściśle wg ChPL Recigar. Przypomnienia w formie notyfikacji na urządzeniu mobilnym. Kliknięcie w notyfikację powoduje przekierowanie do aplikacji.

3.    Motywacja:

a.    Zdobywanie osiągnięć w kolejnych dniach niepalenia, które zawierają motywujące komunikaty chwalące postępy.

b.    Osiągnięcia będą wyświetlane na ekranie aplikacji po jej uruchomieniu gdy użytkownik zdobędzie określone dokonanie

4.    Profil:

a.    Statystyki:

                                               i.     Liczba dni użycia leku Recigar

                                              ii.     Liczba przyjętych dawek leku Recigar

                                            iii.     Liczba dni bez palenia papierosów

                                            iv.     Kwota zaoszczędzonych pieniędzy

b.    Dopasuj avatar – możliwość edycji wyglądu avatara, gdzie wybieramy:

c.     Edycja ustawień użytkownika

5.    Strefa gier